غذاساز ناسا الکتریک مدل NS-624
جاروبرقی ناسا الکتریک مدل NS-9096
پنکه ناسا الکتریک مدل NS-1115
جاروبرقی ناسا الکتریک مدل NS-9094
مخلوط کن، خرد کن ناسا الکتریک مدل NS-929
خدمات پس از فروش ناسا الکتریک